Branding

Arquitectura de marca

Talment com faria un arquitecte dels de veritat, per construir una marca sòlida, singular i en la que puguem viure de forma harmònica, el primer pas es la planificació. Les grans marques compten amb una xarxa de productes, serveis, games i famílies que han de ser consistents amb la pròpia marca.

 

Comencem per asseure’ns amb el nostre client per veure com és la seva marca, com creu ell que és, com li agradaria que fos i com necessita que sigui per assolir els seus objectius comercials. Llavors explorem el mercat, la competència i el sector en el que ens submergirem. No és el mateix edificar un edifici d’oficines que una casa. I tampoc és el mateix construir a la ciutat que en el camp.

 

Amb tota aquesta infirmació (i amb alguna més; quan ens contractis descobriràs quina ;-) ja podem dibuixar els plànols de la marca. En alguns casos es tracta de definir una estructura de descriptors comú i coherent. En d’altres, serveis associats a una marca-mare. També, crear submarques que no difereixin dels valors globals.

 

El branding també és posar en ordre aquest teicit empresarial per transmetre una mateixa personalitat, una mateixos valors i deixar una mateixa empremta. Els propis i els de la marca. Això fem aquí.

Treballs relacionats: