Branding

Branded content

Para rubricar la projecció de marca també oferim serveis de branded content. El branded content és la redacció de continguts corporatius alineats amb els valors d’una marca. Aquests continguts van des dels textos del teu web o els teus catàlegs a articles del teu blog, la comunicació amb els mitjans, les newsletters per als teus seguidors, els mails que creues amb els teus clients i/o proveïdors,

els posts de les teves xarxes socials, els copys dels teus anuncis i, en definitiva, tota la literatura al voltant de la teva marca.

I la nostra feina inclou des de la redacció d’aquests textos fins a la fixació de l’actitud, el caràcter i el vocalbulari.

Treballs relacionats: