Skip to content

Cambridge School

Un nou món

Cambridge School idiomes academia d'anglès branding comunicació gràfica il·lustració Vibranding

Branding
Comunicació gràfica
Il·lustració
Material comercial

Veni — Cambridge School és una escola d’idiomes que compta amb 9 centres a la comarca catalana del Vallès Oriental (Barcelona). Fins que van venir a veure’ns, acostumaven a realitzar les seves campanyes gràfiques de forma discontínua, en funció de les necessitats de cada moment, sense un plantejament general. Això, en realitat els suposava un greu problema de identitat visual.

Tot i que Cambridge School compta amb una bona brand equity, no hi havia unitat gràfica en els seus (molts) soports publicitaris (pòsters, fullets, tríptics, flyers, insercions, banderoles, lones, roll-ups…); i els valors que aquesta falta de coherència visual transmet no acostumen a ser molt positiius.

Aquesta feina dona un bon exemple de la relació indestructible que hi ha entre les campanyes de comunicació d’una marca i la seva identitat corporativa. Pur branding.

Cambridge School idiomes academia d'anglès branding comunicació gràfica il·lustració pòsters Vibranding

Vidi — Els passos que vam seguir foren: decidir un estil, decidir un tema, decidir un eslògan i començar a executar. L’estil va ser flat design, atès que l’escola ofereix molts serveis per a nens i adolescents, però, sobretot, perquè volien transmetre la idea que aprendre és divertit i no qualsevol altra cosa.

El tema (no només pel nom de l’escola, sinó també perquè l’anglès és el seu principal servei) fou el dels exploradors britànics. Així va néixer l’Archibald, icona de la campanya.

I, finalment, l’eslògan: “Un món d’idiomes – Explore it!”. Expressat d’aquesta manera, en dos idiomes, però fent servir una expresió anglesa ben comprensible. Un eslògan d’esperit desafiant, perquè surti l’aventurer que tots portem a dins!

Cambridge School idiomes academia d'anglès branding comunicació gràfica il·lustració pòsters Vibranding

Vici — A aquests tres primers pasos, en van seguir molts d’altres sempre orientats a crear un repertori d’imatges, referències visuals i recursos gràfics recurrents per dotar d’unitat la campanya. Els cursos d’estiu tenen la seva pròpia estètica, així com la té el curs general.

I també els cursos per a empreses, que volien ser més formals i seriosos i transmetre la importàcnia de dominar idiomes per sobresortir en l’entorn laboral.

És per això que mantenen el concepte de campanya però sacrifiquen l’estètica flat design en favor d’una de fotogràfica que evoca, precisament, aquestes consideracions.

Cambridge School idiomes academia d'anglès branding comunicació gràfica il·lustració pòsters Vibranding
Cambridge School idiomes academia d'anglès branding comunicació gràfica il·lustració pòesters Vibranding
Cambridge School idiomes academia d'anglès branding comunicació gràfica il·lustració pòsters catàleg fulletó Vibranding
Dissenyem per a empreses amb uns objectius clars: créixer i marcar.
Escriu-nos. T’ajudem.
  • Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.
Treballs relacionats
Vibranding Mitjons
Ho ho ho!
Movex
Una web útil
La Cabana
Branding per als petits