Branding

Fer branding és convèncer amb la teva marca

I per convèncer amb la teva marca, s’ha de tenir alguna cosa més que un logo. S’ha de tenir un nom memorable. Un tagline que parli d’objectius. Una identitat visual poderosa, singular i diferencial. I el to i la veu escaients en la comunicació.

El branding és el conjunt d’elements que transmeten els valors d’una marca. Y fer branding és acostar aquests valors al seu públic. Per aconseguir-ho, cal ser consistent, veritable i valent. S’ha de traslladar tot el que la teva marca és a tot el que la teva marca fa.

A Vibranding, creem marques honestes.

Treballs relacionats: