Skip to content

Nayadel

Connexions

Identitat corporativa i disseny de fulletons comerciales per a Nayadel

Branding
Identitat corporativa
Disseny de logo
Comunicació gràfica
Direcció d’art
Material comercial
Disseny web

Origen Nayadel és una empresa que desenvolupa productes per connectar la persona i el medi a través de mecanismes vibracionals, elements naturals i geometries matemàtiques. Tot això des d’una perspectiva holística.

Comercialitzen activadors d’aigua, harmonitzadors energètics i d’espai, amplificadors i connectors de consciència o protectors contra radiacions electromagnètiques nocives.

Aquesta és una feina de identitat corporativa en què l’harmonia, el pols, la proporció, la composició i l’equilibri visual han estat primordials.

L’encàrrec que ens van fer va ser dissenyar el logo i crear tot l’imaginari de la marca partint de certes indicacions: treballar amb formes i referents visuals de l’univers de les tecnologies vives, crear un emblema equilibrat i descriptiu i, especialment, utilitzar el numero auri durant el procés.

Disseny de logotip i imagotip per a Nayadel
Detall de fulletó comercial per a Nayadel

Equilibri El resultat és un logotip que remet a formes i conceptes representatius de la filosofia energètica: a la flor de lotus, que significa puresa espiritual; a un fruit i la seva llavor, que és un símbol de vida; o a dos cors (l’interior i l’exterior) connectats per les energies que van de l’un a l’altre.

En el disseny també és evident una doble onada basada en la famosa successió de Fibonacci (la divina proporció) i remet alhora a una constant de Nayadel: l’aigua.

El color corporatiu escollit va ser un blau “elèctric” que, efectivament, al·ludeix a les energies que maneguen els dispositius de Nayadel i és el color de l’aigua, el color del cel, el color de la vida.

Una cop acabat, el logo va ser sotmès a un estudi per comprovar si les seves propietats eren harmòniques i si era un logotip energèticament equilibrat. I estava en sintonia. Hi havia connexió.

Fulletons comercials per a la comunicació corporativa de Nayadel
Detall de roll-ups i elements de comunicació corporativa per a Nayadel
Disseny de web corporativa de Nayadel
Creus en el poder del disseny gràfic? Nosaltres també.
Escriu-nos. T’ajudem.

  • Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.
Treballs relacionats
Cambridge School
Un nou món
Transmesa
Tubs per un tub
Red Bat
Luxe i luxúria