Skip to content

Nayadel

Connexions

Nayadel branding identitat corporativa direcció d'art disseny gràfic comunicació gràfica material comercial Vibranding

Branding
Identitat corporativa
Disseny de logo
Comunicació gràfica
Direcció d’art
Material comercial
Disseny web

Origen Nayadel és una empresa que desenvolupa productes per connectar la persona i el medi a través de mecanismes vibracionals, elements naturals i geometries matemàtiques. Tot això des d’una perspectiva holística.

Comercialitzen activadors d’aigua, harmonitzadors energètics i d’espai, amplificadors i connectors de consciència o protectors contra radiacions electromagnètiques nocives.

Aquesta és una feina de identitat corporativa en què l’harmonia, el pols, la proporció, la composició i l’equilibri visual han estat primordials.

L’encàrrec que ens van fer va ser dissenyar el logo i crear tot l’imaginari de la marca partint de certes indicacions: treballar amb formes i referents visuals de l’univers de les tecnologies vives, crear un emblema equilibrat i descriptiu i, especialment, utilitzar el numero auri durant el procés.

Nayadel branding identitat corporativa direcció d'art disseny gràfic comunicació gràfica material comercial logotip Vibranding
Nayadel branding identitat corporativa direcció d'art disseny gràfic comunicació gràfica material comercial fulletó Vibranding

Equilibri El resultat és un logotip que remet a formes i conceptes representatius de la filosofia energètica: a la flor de lotus, que significa puresa espiritual; a un fruit i la seva llavor, que és un símbol de vida; o a dos cors (l’interior i l’exterior) connectats per les energies que van de l’un a l’altre.

En el disseny també és evident una doble onada basada en la famosa successió de Fibonacci (la divina proporció) i remet alhora a una constant de Nayadel: l’aigua.

El color corporatiu escollit va ser un blau “elèctric” que, efectivament, al·ludeix a les energies que maneguen els dispositius de Nayadel i és el color de l’aigua, el color del cel, el color de la vida.

Una cop acabat, el logo va ser sotmès a un estudi per comprovar si les seves propietats eren harmòniques i si era un logotip energèticament equilibrat. I estava en sintonia. Hi havia connexió.

Nayadel branding identitat corporativa direcció d'art disseny gràfic comunicació gràfica material comercial flyers Vibranding
Nayadel branding identitat corporativa direcció d'art disseny gràfic comunicació gràfica material comercial roll-up Vibranding
Nayadel branding identitat corporativa direcció d'art disseny gràfic comunicació gràfica material comercial disseny web Vibranding
Creus en el poder del disseny gràfic? Nosaltres també.
Escriu-nos. T’ajudem.
  • Aquest camp només és per validació i no s’ha de modificar.
Treballs relacionats
Salty Lips
Andanades d'ostres
Mushroom Forestry
Qualitat que creix
Nou Niu
Com a casa